Klankschalen zijn unieke klankinstrumenten die gemaakt werden in Tibet, Nepal, India en het gehele verdere Himalajagebied. De geschiedenis gaat meer dan 1000 jaar terug. Klankschalen bestaan al zolang de mens zich bezig houdt met de alchemie en het bewerken van metalen. Klankschalen bestaan uit 7 tot 12 verschillende metalen. Ieder ambachtelijk vervaardigde klankschaal heeft zijn authentieke klank, geluid, trilling. Klankschalen werden en worden nog steeds gebruikt voor sacrale doeleinden en offerrandes in tempels in Tibet en Nepal. Ook voor meditatieve doeleinden worden klankschalen gebruikt; hun bezielende klank brengt helderheid.